<div align="center"> <h1>I KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII AM w W-Wie</h1> <h3>Oficjalna strona KPGAM</h3> <p>klinika ginekologii położnictwa poloznictwo ginekologia katedra akademia medyczna warszawa</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.subtrans.home.pl/klinika/" rel="nofollow">http://www.subtrans.home.pl/klinika/</a></p> </div>